چرا هیچ‌گاه احساس رضایت نمی‌کنیم؟

این روزها در حال مطالعه‌ی کتاب “انسان خردمند” هستم. در صفحه 314 کتاب با مطلبی مواجه شدم که برای خودم مفید و جالب توجه بود. احساس کردم شاید مطرح‌کردنش در اینجا برای شخص دیگری هم مناسب باشد. مضمون مبحث، علت ناخرسند بودن و نارضایتی همیشگی انسان است.  قسمت‌هایی از آنچه در کتاب آمده است را […]

بشو هر آنکه هستی

همه چیز خوب بود. شاید بتوان گفت از خوب هم کمی بهتر. زندگی خرامان روال عادی خودش را طی می‌کرد. همه چیز در دنیای بیرون خوب بود. اما آن رضایتِ درونی که می‌بایست نبود. خودم را اسیر چارچوب‌های خودساخته کرده‌ بودم. این‌قدر قانون و بایدونباید برای خودم لحاظ کرده‌ بودم، که گاهی محدوده‌ی من به […]

تجربه می‌تواند مانند یک آموزگار عمل کند

در فرهنگ معین، تجربه اینگونه معنا شده است که “آگاهی یا مهارتی که فرد در طول زندگی به دست می‌آورد.“ آگاهی و تجربه‌اندوزی می‌تواند ماحصل موفقیت‌ها باشد یا ناکامی‌ها. کسب تجربه به مرور و با آزمون و خطا حاصل می‌شود. تجربه‌ی چیزهای جدید و به تبع آن اشتباه کردن و شکست خوردن جزء لاینفک زندگی انسانهای درحال […]