دل‌خوشم به همین گام‌های کوچک

با علم به اینکه کمتر از ذره‌ای هستم در این هستی پهناور. و علم به اینکه انجام‌دادن برخی از عمل‌هایم از نگاه عده‌ای در زمان حال هم خُرد و حتی گاه حقیر به نظر می‌رسد، چه برسد بعد از گذر سالها و قرنها که کوچکترین اثر و نشانه‌ای حتی از اینکه روزی “بوده‌ام” وجود نخواهد… ادامه خواندن دل‌خوشم به همین گام‌های کوچک