بازنگری پیش‌فرض‌ها

بر این باورم، سرزمینی که بیشترین زمان را در آن می‌گذرانیم و بیشترین وابستگی را به آن داریم، سرزمین افکار، باورها و نگرش‌مان نسبت به خویشتن است. گاهی لازم است که از سرزمینِ فکر و نگاه خود سفر کنیم و از زاویه‌ی دید دیگران به نظاره‌ی زندگی خویش بنشینیم، تا حقایق وجودی‌امان را واضح‌تر، شفاف‎تر… ادامه خواندن بازنگری پیش‌فرض‌ها