چگونه کتاب‌خواندن را به عادت روزانه‌ام تبدیل کنم؟

علاقه‌ به کتاب و کتاب‌خوانی از سالهای دور با من بوده است. اما آن سالها کتاب‌خواندن برای من بیشتر جنبه‌ی سرگرمی و تفنن داشت تا یک فعالیت واجب و مستمر. در گزینش کتاب‌ها هم آگاهی و سررشته چندانی نداشتم. و تشخیص کتاب مفید و مناسب با شرایط من با خطای زیادی همراه بود. نه اینکه… ادامه خواندن چگونه کتاب‌خواندن را به عادت روزانه‌ام تبدیل کنم؟