چه ایده‌هایی که نادیده اِنگاشته شده‌اند

بارها پیش آمده که در رابطه با پدیده‌‌های گوناگون جرقه‎‌هایی به ذهنمان خطور کرده است. گاه مهم و قابل‌اتکاء تلقی‌شان کرده و به آنها بهاء داده‌ایم. اما تعداد دفعاتی که با نادیده‌انگاشتن، هنوز شکل‌نگرفته، به کام مرگ فرستاده شده‌اند، به‌مراتب زیادتر است.   ایده‌هایِ نگارشی هم از این قاعده مستثنی نیستند. گاه در حین انجام… ادامه خواندن چه ایده‌هایی که نادیده اِنگاشته شده‌اند