پرنده‌صبحگاهی یا جغدشب؟

آیا شما در شب به‌محض نزدیک شدن به نیمه‌شب باطری بدنتان دشارژ می‌شود. و به حداقل هوشیاری می‌رسید. و درعوض صبح‌ها به‌راحتی و با اولین زنگ ساعت بیدار می‌شوید و با انرژی کامل به کارهایتان می‌پردازید؟ یا در صبح چندین مرتبه آلارم بیدارباش را به تعویق می‌اندازید و برای محکم‌کاری هم به اعضای خانواده می‌سپارید… ادامه خواندن پرنده‌صبحگاهی یا جغدشب؟