مراقب استراتژی کالباسی باشیم

پیش‌نوشت: در فایل هشتم رادیو مذاکره، به “استراتژی کالباسی” اشاره شده است. گوش سپردن به آن باعث شد تا من به جستجوی مصداق‌هایش در زندگی شخصی‌ بپردازم.   استراتژی کالباسی یعنی اینکه ورقه‌ورقه کردن کالباس و خوردن آن آسان‌تر از بلعیدن یکباره‌ی کل رول کالباس است. (+)   فکر می‌کنم استراتژی کالباسی علاوه‌بر مذاکره‌های کاری… ادامه خواندن مراقب استراتژی کالباسی باشیم