زن‌بودن از نگاه سعاد الصباح

من هم می‌توانستم مثل بسیاری از زنان آینه‌بازی کنم می‌توانستم قهوه‌ام را در گرمای تخت‌خوابم جرعه‌جرعه بنوشم و حرف‌هایم را از پشت تلفن پی بگیرم بی‌آنکه از روزها و ساعت‌ها خبری داشته باشم می‌توانستم آرایش کنم سُرمه بکشم دل‌ربایی کنم و زیر آفتاب برنزه شوم و روی امواج مثل پری دریایی برقصم می‌توانستم خود را… ادامه خواندن زن‌بودن از نگاه سعاد الصباح