چنین بود صمد! در کتاب جمعه

در اینجا هم نیم‌اشاره‌ای کرده بودم که به لطفِ یکی از آشنایانی که قصد جابه‌جایی از خانه‌ای ویلایی به آپارتمانی جمع‌وجورتر داشت، و به خاطر کمبود فضا تعداد زیادی از کتابهایش را بذل و بخشش کرد، چندجلد کتاب، غنیمت عایدم شد. کتاب جمعه هم یکی از آن‌ها بود.   کتابهایی متعلق به سالهایی دور، با قیمت‌هایی… ادامه خواندن چنین بود صمد! در کتاب جمعه