بشو هر آنکه هستی

همه چیز خوب بود. شاید بتوان گفت از خوب هم کمی بهتر. زندگی خرامان روال عادی خودش را طی می‌کرد. همه چیز در دنیای بیرون خوب بود. اما آن رضایتِ درونی که می‌بایست نبود. خودم را اسیر چارچوب‌های خودساخته کرده‌ بودم. این‌قدر قانون و بایدونباید برای خودم لحاظ کرده‌ بودم، که گاهی محدوده‌ی من به… ادامه خواندن بشو هر آنکه هستی