کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد…(اوریانا فالاچی)

«نامه به کودکی که هرگز زاده نشد» نجواهای یک مادر است با جنینی که در شکم دارد. و به گفتۀ خودش «طرح یک انسان» است تا یک انسانِ واقعی و کامل. زنی که با شنیدنِ خبرِ مادرشدنش، شگفت‌زده و متحیر می‌شود. مادرشدنِ او بهای سنگینی دارد چرا که باید بار یک رسوایی را بر دوش بکشد.… ادامه خواندن کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد…(اوریانا فالاچی)