آیا از ابراز بعد نازیبای خود واهمه داریم؟

از خود نوشتن، به‌زعم من یکی از چالش‌برانگیزترین و البته دشوارترین کارهای ممکن است. شرح و توصیفِ ماهیتی که به‌عنوان «من» پذیرفته شده است. آدمی از مجموعه‌ای از ویژگی‌های رفتاری و خصلت‌های اخلاقی تشکیل شده است که این ویژگی‌ها هم می‌توانند مثبت باشند و هم منفی. این ادعا که شخصی می‌تواند به‌طورکامل از  ویژگی‌های منفی بَری… ادامه خواندن آیا از ابراز بعد نازیبای خود واهمه داریم؟