از مزایای وبلاگ‌نویسی

برای نوشتن در دفترم به هیچ آداب و قانونی مقید نیستم. به‌نوعی پیرو ضرب‌المثل “چهاردیواری اختیاری” عمل می‌کنم. با اینکه سعی می‌کنم در رابطه با یک موضوعِ مشخص مطلبی بنویسم، اما لزوما انتهای نوشته‌هایم ادامه و در راستای ابتدای آن نیست. گاه از یک موضوعِ خاص شروع می‌کنم و در بهترین حالت با گذر از… ادامه خواندن از مزایای وبلاگ‌نویسی