دوستان من

محمدرضا شعبانعلی

********

شهرزاد 

معصومه خزاعی

شهرزاد پاک‌گوهر

معصومه شیخ‌مرادی

پوریا صفرپور

پریسا حسینی

رحیمه سودمند

سامان عزیزی

لیلا 

 بابک یزدی

امین آرامش

 میثم مدنی

یاور مشیرفر

نجمه عزیزی

حمید طهماسبی

شاهین کلانتری

سینا آقااحمدی

ناهید عبدی

علی کریمی

طاهره خباری

علیرضا داداشی

داود شاکری

زهرا شریفی

سارا حق‌بین

امیرمحمد قربانی

حسین قربانی

********

ویراستاران

لنزک

رادیو صدای زمین