قصه‌تراپی

از قصۀ مادربزرگ تا قصه‌تراپی شاهین شرافتی

قصۀ مادربزرگ تمام روزهای هفته را به شوق رسیدن آخر هفته سپری می‌کردم. پنج‌شنبه عصر که می‌شد کوله‌بارم را می‌بستم و راهی خانۀ مادربزرگ می‌شدم. لذت خوابیدن روی تراس یک سو و شوق شنیدن قصۀ همیشگی مادربزرگ یک سوی دیگر.   چلۀ تابستان جایمان روی تراس بود. تنگاتنگ هم توی پشه‌بند تک‌نفره دراز می‌کشیدیم. نسیم […]

بلندپرواز هستید یا جاه‌طلب؟

طبق برنامه‌ی مروری که برای خودم درنظر گرفته‌ بودم به یکی از فایل‌های رادیومذاکره  رسیده‌ام. که در آن آقا معلم بنا به تاکید و حساسیتی که بر روی تسلط‌کلامی و گزینش و انتخاب صحیح واژگان دارد، به تفاوت دو واژه‌ی بلندپروازی و جاه‌طلبی اشاره می‌کند. محتوای فایل با اندکی ویرایش و دخل‌وتصرف به شرح ذیل است: بلندپرواز عقابی […]