بلندپرواز هستید یا جاه‌طلب؟

طبق برنامه‌ی مروری که برای خودم درنظر گرفته‌ بودم به یکی از فایل‌های رادیومذاکره  رسیده‌ام. که در آن آقا معلم بنا به تاکید و حساسیتی که بر روی تسلط‌کلامی و گزینش و انتخاب صحیح واژگان دارد، به تفاوت دو واژه‌ی بلندپروازی و جاه‌طلبی اشاره می‌کند.   محتوای فایل با اندکی ویرایش و دخل‌وتصرف به شرح ذیل است: […]