چرا آراستگیِ نوشته مهم است؟

در اولین برخورد، آراستگیِ ظاهر یکی از فاکتورهای تعیین‌کننده و اثرگذار است. براساس همان نگاه، یک تصویرِ کلی از شخصی که روبه‌رو قرار گرفته است در ذهن‌مان نقش می‌بندد. گاه همان تصویر، میزانی می‌شود برای ادامۀ رابطه یا رهاکردن برای همیشه. چرا که پیرایشِ ظاهر بر منزلتی که برای شخصِ مقابل قائل هستیم، هم دلالت… ادامه خواندن چرا آراستگیِ نوشته مهم است؟