کوپن‌هایت را در زمان مناسب مصرف کن

قرار نیست هر چیزی که در اختیار ماست، بی‌درنگ و بی‌معطلی استفاده شود. می‌توانیم ادعا کنیم که ما مالک و صاحب‌اختیار هستیم و “صلاح مملکت خویش خسروان دانند”. اما زندگیِ اجتماعی قوانین و چارچوب‌های نامرئی و نانوشته‌ای برای افراد دست‌وپا کرده است. گاه پایبندی به این اصول به نفع و صلاحِ خودمان تمام می‌شود.   اختیارات… ادامه خواندن کوپن‌هایت را در زمان مناسب مصرف کن