کتاب سقوط (آلبر کامو)

دربارۀ فراموشی   ” منصف باشیم: گاهی اتفاق می‌افتاد که فراموش‌کردن‌هایم به‎جا بودند. به‌طور حتم متوجه شده‌اید که آدم‌هایی هستند که اعتقاد مذهبی‌شان بر این پایه است که همه‌ی توهین‌ها و آزارها را ببخشند و به‌راستی همین کار را هم می‌کنند، ولی هرگز از یاد نمی‌برند. اما من از آن قماش آدم‌ها نبودم که توهین‌ها را… ادامه خواندن کتاب سقوط (آلبر کامو)