چرا هیچ‌گاه احساس رضایت نمی‌کنیم؟

این روزها در حال مطالعه‌ی کتاب “انسان خردمند” هستم. در صفحه 314 کتاب با مطلبی مواجه شدم که برای خودم مفید و جالب توجه بود. احساس کردم شاید مطرح‌کردنش در اینجا برای شخص دیگری هم مناسب باشد. مضمون مبحث، علت ناخرسند بودن و نارضایتی همیشگی انسان است.  قسمت‌هایی از آنچه در کتاب آمده است را… ادامه خواندن چرا هیچ‌گاه احساس رضایت نمی‌کنیم؟