رسالت وجودی من

پیش‌نوشت: این روزها بیشتر به رسالتِ وجودی افراد و مخصوصا خودم فکر می‌کردم، تا اینکه مشغول خواندن کتاب “مامان‌ومعنی‌زندگی” از “اروین یالوم” شدم. و تصمیم به نوشتن چنین مطلبی گرفتم. درواقع کتاب “انسانِ‌خردمند” را در دست خواندن داشتم تا اینکه احساس کردم کتاب “مامان‌ومعنی‌زندگی” برای این روزهایم مفیدتر است و اولویت را به این کتاب… ادامه خواندن رسالت وجودی من