ساحری به نام تلویزیون

دو سه سالی می‌شود که به تماشانشستن تلویزیون را از برنامه‌ی زندگی‌ام حذف کرده‌ام. دیداری هم اگر هست در زمان دورهمی‌های خانوادگی‌ست یا در حد نگاهِ گذرایی‌ست در اثنای عبورم از اتاقی به اتاق دیگر، در هنگامی که اعضای خانواده سرگرم خبرها، سریال‌ها، گفتگوها و برنامه‌های نامفهوم آن شده‌اند. مگر تلویزیون جز از برای سرگرمی نیست؟… ادامه خواندن ساحری به نام تلویزیون