حال زمین خوب نیست

این روزها بیشتر از پیش آن صدایِ آهنگینِ جادویی که کلمات را یک‌به‌یک و شمرده و باصلابت ایراد می‌کرد در گوشم می‌پیچد “حالِ زمین خوب نیست.”   از زنده‌یاد مهران دوستی، در برنامه‌های بعدازظهر رادیوجوان، مکرر این جمله را می‌شنیدم که حالِ زمین خوب نیست.   یک روزِ زمستانی به وصف حال‌وهوایی پرداخت که به هنگام… ادامه خواندن حال زمین خوب نیست