ساعت زمین و تبلیغ بیسکویت گرجی

هر وقت که به تبلیغاتِ خلاقانه‌ای برمی‌خورم، چند لحظه‌ای بر روی آن درنگ می‌کنم و سعی می‌کنم -حداقل در رابطه با خودم- به یک برآورد نسبی برسم که این محتوای تبلیغاتی تا چه اندازه توانسته است مرا برای خرید آن کالا ترغیب کند. یا حتی به چه میزان در زمینه‌ی شناختِ برند و یادآوریِ برند… ادامه خواندن ساعت زمین و تبلیغ بیسکویت گرجی